Státní finanční podpora pro hypotéky

Pokud je vám méně než 36 roků, máte možnost zažádat si o státní finanční podporu k hypotečnímu úvěru. Státní finanční podpora pro hypotéky se poskytuje na základě nařízení vlády č. 249/2002 Sb. (z 22 května 2002). Toto nařízení umožňuje poskytnutí finanční podpory při splácení hypotečního úvěru na koupení byt či dům.

Kdo má nárok na státní finanční podporu k hypotéce?

Žadatelem o státní finanční podporu musí být fyzická osoba, která je vlastníkem domu nebo bytu a splácí hypotéku na tuto nemovitost. Žadatel o státní finanční podporu v době podání žádosti nesmí mít více než 36 roků.

Jak získat státní finanční podporu k hypotéce?

Písemnou žádost o poskytnutí státní finanční podpory je pak nutné předložit v hypoteční bance v době uzavření smlouvy o hypotéce (nejpozději pak v době zahájení čerpání hypotečního úvěru). Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo a případně i datum narození. Dále je nutné doložit, že jsou splněny všechny podmínky podle §3 vládních nařízení tedy především:

b) žadatel není k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, který byl zakoupen s pomocí úvěru, k němuž jsou žádány příspěvky podle tohoto nařízení,

c) k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky

  • od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem,
  • od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o byt podle bodu 3,
  • ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou dokončené stavby,
  • ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě,

d) byt nebo rodinný dům s jedním bytem jsou na území České republiky.

Kolik je státní podpora?

Státní podpora k hypotečnímu úvěru se stanoví na základě průměrné úrokové sazby. Pokud je průměrná sazba nižší než 5%, státní podpora se neposkytuje. Pokud je vyšší platí tato pravidla:

  • Pokud je průměrná úroková sazba 8% a více, stát vám přispěje 4%
  • Pokud je průměrná úroková sazba v rozmezí 8% – 7%, stát vám přispěje 3%
  • Pokud je průměrná úroková sazba v rozmezí 7% – 6%, stát vám přispěje 2%
  • Pokud je průměrná úroková sazba v rozmezí 6% – 5% – stát vám přispěje 1%

Na co si dát pozor?

Státní podpora k hypotéce je vyplácena 10 roků. Pozor ale na to, že po tu dobu nesmíte změnit banku, u které máte vedenou hypotéku. Pokud byste chtěli využít nějakou výhodnější nabídku od jiné banky (refinancování hypotéky), pak státní podporu ztrácíte. Při refinancování hypotéky se totiž mění typ hypotéky. Po refinancování se již nejedná o hypotéku na byt či dům, ale o hypotéku na refinancování a tu se státní podpora nevztahuje.