Jak založit společnost?

Zakládání společnosti je zdlouhavý, ale i vcelku náročný proces. Je však třeba, pokud chceme podnikat. Podnikat sice můžeme i prostřednictvím živnosti, ale z důvodu současného stejného zatížení fyzických i právnických forem je právnická forma podnikání určitě výhodnější.

Nejčastější a nejoblíbenější formou je založení společnosti s ručením omezeným. Spolu a akciovou společností ji řadíme mezi kapitálové společnosti. Popišme si charakteristické znaky kapitálových společností: společníci neručí za závazky firmy vůbec nebo jen v omezeném rozsahu, musí vložit vklad, který tvoří základní kapitál, orgány společnosti se tvoří obligatorně.

Založení společnosti s ručením omezeným se začíná vypracováním nejdůležitějšího dokumentu, kterým je v případě jednoho společníka zakladatelská listina, v případě více společníků je jím společenská smlouva. Jaké jsou její obsahové náležitosti? To určitě zajímá nejednoho z vás. Musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání, výši základního kapitálu i výši splacených vkladů společníků při založení společnosti, určení společníků, určení správce vkladu, určení jednatelů a způsobu, jakým jednají jménem společnosti, výši fondu.

Na začátku je třeba potřeba vybrat si nějaké obchodní jméno. Tento bod je zdánlivě velmi jednoduchý a nepodstatný, opak je však pravdou. Právě s ním si vás budou vaši klienti spojovat, s ním budou spojovat i vaše produkty, bude to vlastně první, co je v souvislosti s vámi napadne, takže jeho výběr nelze podceňovat, ba naopak pečlivě ho uvážit. Pokud chceme být úspěšní, důležitá je i příprava kvalitní tvorby web stránky.