Chcete začít podnikat?

Podnikání je dnes velmi časté. Podnikat se dá buď prostřednictvím živnosti nebo založením některé z obchodních společností, předmět podnikání může být různý, můžete například mít obchod s dámskými hodinkami. V současnosti nejčastější a nejoblíbenější formou podnikání na Slovensku je podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Ačkoli jsou pořizovací náklady sice vyšší, jsou však kompenzovány skutečností, že ručení za závazky společnosti je omezené, zatímco živnostník za ně ručí celým svým majetkem. Velkou výhodou je i to, že obchodní společnost lze kdykoliv prodat, a to zpravidla se ziskem.

Společnost může založit jeden nebo více společníků, nejvíce jich však může být padesát. Při založení jedním společníkem je nejdůležitějším dokumentem zakladatelská listina, při více společníkem je jím společenská smlouva. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, jeden nebo více jednateli dozorčí rada, která je zároveň orgánem kontrolním.

Založení společnosti je delší proces, který vyžaduje vypracování několika potřebných dokumentů a následnou návštěvu několik úřadů. Pokud nás právě tato skutečnost odrazuje, zkusme najít jiné řešení.

Na trhu dnes existuje řada společností, které se zabývají zakládáním, a následným prodejem obchodních společností. Možná se ptáte, co to v praxi znamená? Znamená to, že zakoupíme hotovou společnost, například společnost s ručením omezeným. Takovým společnostem říkáme ready made ​​společnosti a jejich zakoupením můžeme začít podnikat během několika hodin a bez zbytočného shonu.