Kde získat hypoteční úvěr?

Kde získat hypoteční úvěr?V současné době není problém získat hypoteční úvěr v jedné z několika bank nebo u nebankovních společností. Možnosti získat hypotéku se stále rozrůstají a problém je hlavně v tom, jakou nejvýhodnější si vybrat, abyste měli slušnou úrokovou sazbu a dobré podmínky pro splácení.

 

Hypoteční úvěr získáte s proměnlivou nebo fixní úrokovou sazbou. Variabilní úroky se mění v závislosti na situaci na trhu – mohou klesat i stoupat. V případě klesání  rozhodně zaplatíte méně než u fixních úroků, při stoupání naopak. Hypotéka představuje dlouhodobý účelový úvěr a slouží fyzickým osobám, které mají pravidelný příjem od zaměstnavatele nebo z podnikání. Úvěr hypoteční je určen žadatelům s trvalým pobytem na území naší republiky i občanům České republiky a držitelům o povolení pobytu člena státu evropských společenství.

 

Hypotéka poslouží každému, kdo plánuje financování koupě nemovitosti, nákupu stavebního pozemku, rekonstrukce nemovitosti, výstavby nemovitosti, modernizace a údržbu nemovitosti. Lze si ji vzít i v případě vypořádání dědictví a společného jmění manželů. Hypotékou splatíte úvěr nebo půjčky použité na investice do nemovitosti. Hypoteční úvěrem zajistíte koupi stavebního pozemku, nemovitosti sloužící k bydlení a k individuální rekreaci, bytového domu, administrativních a polyfunkčních budov s převažující plochou k bydlení apod.

 

Výše a čerpání hypotéky

Hypoteční úvěr se poskytuje až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, ale někde je možné získat až do výše 100 %. Minimální výše hypotéky se různí, ale obecně jde o stovky tisíc. Částku z hypotečního úvěru můžete čerpat najednou nebo postupně. Postupné čerpání je pravděpodobnější u stavby nebo rekonstrukce nemovitosti, kdy dokládáte proplacení různými fakturami na úkony nebo materiál.