Zvolte moudře – IQ hypotéku

Hypotéka je produktem, který má v nabídce každá z bank operujících na českém trhu. LBBW Bank nabízí klientům svou IQ hypotéku.

Parametry

LBBW Bank nabízí svým klientům hypotéku ve výši až 90% hodnoty zastavované nemovitosti, a to s možností volit fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbu. Minimální výše hypotečního úvěru činí 250 000 korun, maximální 12 500 000 korun. Splatnost této hypotéky si můžete rozložit na období 4 – 30 let. Úrokovou sazbu lze zafixovat na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo dokonce 20 let. Zajištěním úvěru je samozřejmě zastavovaná nemovitost, ke které je povinné sjednat pojištění. Protože LBBW Bank nabízí hypotéky pouze vlastním klientům, máte-li o její produkt zájem, musíte si zde zřídit běžný účet.

Komu banka vyhoví

Abyste měli šanci se svou žádostí o hypotéku uspět, musíte být především občanem České republiky, případně jiného členského státu EU. Jste-li cizincem z jiného státu, musíte věrohodně doložit svůj pobyt – ať už trvalý nebo přechodný – na území republiky. Samozřejmostí je věk nad 18 let a způsobilost k právním úkonům. Podmínkou je rovněž absence negativního záznamu v registrech dlužníků. Pro kladné vyřízení žádosti o hypotéku musíte být minimálně tři měsíce v zaměstnaneckém poměru s minimálním měsíčním příjmem 10 000 Kč/ měs., jste-li OSVČ, je třeba doložit minimálně 2 roky podnikatelské historie.

Požadované doklady

Ke své žádosti doložte doklad totožnosti, potvrzení o výši příjmu nebo daňová přiznání, jste-li OSVČ a doklady dokazující vlastnictví zastavované nemovitosti či doklady k nemovitosti, která je účelem úvěru. Pak již můžete stavět či rekonstruovat dle chuti. IQ hypotéka je také vhodným produktem např. k vypořádání dědických podílů či pro řešení vypořádání členských podílů v bytových družstvech.